Looking for partners

S374

Doanh nghiệp Italy cần tìm nhà nhập khẩu Táo. Đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ Connector để được kết nối.

Industry: Agriculture & Forestry foods

D373

Doanh nghiệp tại UAE tìm nguồn cung cấp Ớt Xanh. Đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ Connector để được kết nối.

Industry: Agriculture & Forestry foods

D372

Doanh nghiệp cần tìm nguồn cung cấp Gạo cho Hàn Quốc. Đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ Connector để được kết nối.

Industry: Agriculture & Forestry foods

D371

Doanh nghiệp tại Braxin tìm nguồn cung cấp Bột Mì. Đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ Connector để được kết nối.

Industry: Agriculture & Forestry foods

D370

Doanh nghiệp tại Bangladesh tìm nguồn cung cấp các sản phẩm May Mặc. Đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ Connector để được kết nối.

Industry: Fabric & Textile raw material

D369

Doanh nghiệp tại Ấn Độ tìm nguồn cung cấp các loại Gia Vị. Đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ Connector để được kết nối.

Industry: Agriculture & Forestry foods